Postrojenje za desulfurizaciju rafinerijskih plinova SRU - CLAUS u OAO NAFTAN

Naručitelj:

Rafinerija JCS Naftan - Novopolotsk, Republika Bjelorusija

Kapacitet postrojenja 3000 Nm3/h, tehnologija RAR Technip KTI

Aktivnosti na projektu:

  • izrada detaljnih izvedbenih projekata mjerenja i upravljanja, specifikacije instrumentacijske opreme
  • izrada P&ID dijagrama
  • dispozicija opreme u polju, dispozicija kabelskih trasa, izrada shema spajanja (ESD, DCS)
  • nadzor nad izvođenjem instrumentacijskih radova

 Projektirani sustavi upravljanja:

  • Distrubuirani sustav upravljanja (DCS - Distributed Control System) Yokogawa Centum VP
  • Sigurnosni sustav (ESD - Emergency Shutdown) Yokogawa ProSafe RS

 Broj signala:

  • 2200 ulazno/izlaznih signala

Galerija