Projekti

Isporuka upravljačkog sustava (DCS i ESD) za postrojenje HDS LCH-24/7 u OAO NAFTAN

Rafinerija JCS Naftan - Novopolotsk, Republika Bjelorusija

Postrojenje za izdvajanje sumpora HDS - LCH-24/7

Isporuka kompletnog upravljačkog (DCS) i sigurnosnog sustava (ESD) sa ukupno 3800 ulazno/izlaznih signala

Saznajte više