Isporuka upravljačkog sustava (DCS i ESD) za postrojenje SRU - CLAUS

Krajnji korisnik:

Rafinerija JCS Naftan - Novopolotsk, Republika Bjelorusija
Postrojenje za izdvajanje sumpora CLAUS

Naručitelj:

YOKOGAWA GesmbH
Central East Europe
Franzosengraben 1, P.O.Box 27
1034 Vienna, Austria
 
Aktivnosti na projektu:

Isporuka kompletnog upravljačkog (DCS) i sigurnosnog sustava (ESD) za postrojenje CLAUS.

  • Izrada Upravljačkih ormara i ormara distribucije istosmjernog napajanja
  • Izrada upravljačkog sustava na platformi Yokogawa CENTUM VP i ProSafe RS
  • Preuzimanje opreme i izvođenje FAT na lokacji tvrtke od strane krajnjeg korisnika
  • DCS i ESD sa ukupno 2200 ulazno/izlaznih signala

Galerija